Onderhoud bermen beter

LTO Noord wil dat Rijkswaterstaat terugkomt op het besluit om hun bermen minder te gaan maaien en hun sloten minder vaak schoon te maken. Door een bezuinigingsronde ziet Rijkswaterstaat zich genoodzaakt die werkzaamheden te versoberen.

Nadelige gevolgen
De bezuiniging kan weleens nadelige gevolgen hebben voor boeren, zegt LTO Noord voorzitter Hilbrand Sinnema. Zo kunnen onkruidzaden overwaaien en kan het zijn dat sloten het water niet goed kunnen afvoeren. Sinnema vraagt zich dan ook af of het wel goedkomt nu Rijkswaterstaat wil bezuinigen.

Distels en jacobskruiskruid
Rijkswaterstaat is de eigenaar van de bermen en sloten. In het bezuinigingsplan staat dat de sloten een keer per twee jaar worden ondehouden, de bermen worden ieder jaar gemaaid. LTO Noord denkt dat dit voor een aantal sloten en bermen misschien voldoende is, maar voor het grootste gedeelte niet, omdat er bijvoorbeeld distels of jacobskruiskruid groeien. Dit kruid is schadelijk voor paarden en moet dus worden verwijderd. Als Rijkswaterstaat dit niet doet, moeten de boeren dit zelf doen en is het dus een verschuiving van de kosten, aldus Hilbrand Sinnema van LTO Noord.

LTO Noord is per brief op de hoogte gebracht van de bezuiniging. Sinnema wil binnenkort een gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken hoe hiermee om te gaan.

Rijkswaterstaat test balgstuw

Rijkswaterstaat is dinsdag de hele dag bezig de balgstuw bij Ens te testen. Het is voor het eerst dat dit onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt. Tot 1 juli was het waterschap verantwoordelijk voor de opblaasbare stormvloedkering tussen Flevoland en Overijssel.

De jaarlijkse test is ‘s ochtends vroeg begonnen met het opblazen van de drie balgen, van in totaal 240 meter lang. Door de test kunnen er de hele dag geen schepen varen in de vaargeul van het Ramsdiep.

De balgstuw wordt gebruikt om opstuwend water uit het IJsselmeer en Ketelmeer richting Overijssel tegen te houden. In januari 2012 is de balgstuw voor het laatst gebruikt als stormvloedkering. Omdat de balgstuw van nationaal belang wordt geacht is besloten de verantwoordelijkheid over te dragen aan Rijkswaterstaat.

Al het nieuws over Rijkswaterstaat