Blauwalgen in zwemwater

Tijdens een warme zomer wordt er veel gezwommen in de Nederlandse wateren. Blauwalgen kunnen het zwemplezier danig verminderen. Blauwalgen (ook wel cyanobacteriën genoemd) zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen, zowel in zoet als in zout water en op de waterbodem. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is.

Blauwalgen kunnen giftig zijn en kunnen in de zomer voor veel overlast zorgen. Als gevolg hiervan ontstaan zwemwaarschuwingen, stank en massale vissterfte. Naast recreanten hebben ook bewoners en bedrijven hier last van.

Wat wordt er tegen overlast van blauwalgen gedaan?

  • Het hele jaar wordt vierwekelijks de aanwezigheid en groeiomstandigheden voor blauwalgen gemeten op vaste locaties
  • Van mei tot en met september wordt tweewekelijks de zwemwaterkwaliteit op alle officiële zwemwaterlocaties gemeten
  • Indien nodig worden aanvullende metingen gedaan

Verbetering waterkwaliteit

Samen met de waterschappen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Samen met anderen (nationaal en internationaal) wordt gewerkt aan maatregelingen voor verbetering van de waterkwaliteit. Eisen hiervoor zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. De maatregelen richten zich op de afname van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water. Voorbeelden van recente maatregelen zijn:

  • In het project Integraal inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) werkten gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in dit gebied.
  • Onderzoek naar het terugdringen van blauwalgen in Vokerak-Zoommeer door zout water in te laten.

Categories: Blog