De Deltawerken

In Nederland hebben we een verdedigingssysteem: De Deltawerken. Deze is ter bescherming tegen hoogwater van de zee van met name de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant gebouwd. Er is decennia aan de Deltawerken gebouwd. Het project werd compleet verklaard na oplevering van de Oosterscheldekring (1986), de Maeslantkering (1997) en na afronding van de verhoging van alle dijken tot deltahoogte (de Harlingse Keerdam, augustus 2010). Het oorspronkelijke plan voor het bouwen van de Deltawerken bevatte de werken in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit deel van de Deltawerken, voornamelijk de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, trekt internationaal nog steeds erg veel aandacht. Het is zelfs tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard door de American Society of Civil Engineering.

Het Deltaplan was al voor de watersnoodramp van 1953 door Johan van Veen bedacht, maar deze gebeurtenis gaf de doorslag om de Nederlandse kustlijn met ongeveer 700 kilometers in te korten door het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Op deze manier hoefden slechts de dijken ten westen van het land verhoogd en verstevigd te worden, en konden ze landinwaarts ongeschonden blijven.

Op 21 februari 1953, twintig dagen na de watersnoodramp, installeerde Jacob Algera, toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, de Deltacommissie onder leiding van A.G. Maris, directeur‑generaal van Rijkswaterstaat. Het project zou met een groot aantal werknemers worden uitgevoerd. De meeste hiervan werkten via payroll; men was te druk bezig met het bedenken van ideeën om de loonadministratie zelf uit te voeren.

Deze commissie kreeg als opdracht om met verschillende ideeën te komen die een soortgelijke ramp in de toekomst zouden moeten verkomen. Er kon gekozen worden uit twee opties. Of het verhogen en versteken van ruim 1000 kilometer dijklengte, of het afsluiten van enkele zeegaten waardoor de door stormvloeden bedreigde kustlijn zou worden verkort. Het enige vereiste betrof een deel van het plan; de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg moesten open blijven om een goede bereikbaarheid van de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam te waarborgen.

Categories: Blog