Onderhoud bermen beter

LTO Noord wil dat Rijkswaterstaat terugkomt op het besluit om hun bermen minder te gaan maaien en hun sloten minder vaak schoon te maken. Door een bezuinigingsronde ziet Rijkswaterstaat zich genoodzaakt die werkzaamheden te versoberen.

Nadelige gevolgen
De bezuiniging kan weleens nadelige gevolgen hebben voor boeren, zegt LTO Noord voorzitter Hilbrand Sinnema. Zo kunnen onkruidzaden overwaaien en kan het zijn dat sloten het water niet goed kunnen afvoeren. Sinnema vraagt zich dan ook af of het wel goedkomt nu Rijkswaterstaat wil bezuinigen.

Distels en jacobskruiskruid
Rijkswaterstaat is de eigenaar van de bermen en sloten. In het bezuinigingsplan staat dat de sloten een keer per twee jaar worden ondehouden, de bermen worden ieder jaar gemaaid. LTO Noord denkt dat dit voor een aantal sloten en bermen misschien voldoende is, maar voor het grootste gedeelte niet, omdat er bijvoorbeeld distels of jacobskruiskruid groeien. Dit kruid is schadelijk voor paarden en moet dus worden verwijderd. Als Rijkswaterstaat dit niet doet, moeten de boeren dit zelf doen en is het dus een verschuiving van de kosten, aldus Hilbrand Sinnema van LTO Noord.

LTO Noord is per brief op de hoogte gebracht van de bezuiniging. Sinnema wil binnenkort een gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken hoe hiermee om te gaan.

Categories: Blog